-

Akademi for rytmorfologi #2 på Oslo Fjordskole fredag 29 og lørdag 30 september

academy_of_rhythmorphology_2_kart.jpg

academy_of_rhythmorphology_2_program.jpg

For English scroll down

Vi ønsker deg velkommen til to dager med eksperimenter, verksteder og presentasjoner – fra tidevannssonen til berggrunnens egenfrekvens, fra altomfattende kvantefysikk til renselsesritualer ved et renseanlegg, og fra stemmers råskap til samtaler med ei eik.

Med bidrag fra Marte Aas (kunstner og filmskaper) og Anders Kvellestad (fysiker), Margrethe Pettersen (kunstner) og Robel Temesgen (kunstner), Torgeir Vassvik (musiker), Izabela Żółcińska (kunstner) og Simon Hasselø Kline (marinbiolog), Sakib Saboor (fotograf) og Akademi for Rytmorfologi sine initiativtakere Arjen Mulder (forfatter), Hilde Methi (kurator) og Signe Lidén (kunstner).

Presentasjoner og verksteder vil foregå på engelsk eller norsk. En beskrivelse av de ulike programpostene er å finne i hver lenke under. De fleste av programpostene har påmelding og begrenset plass. Kart med detaljer for oppmøte blir sendt via e-post noen dager i forkant av arrangementet.

Program:

Fredag 29. september
15:00 Messa på Fjordtunet åpner med Lumendialog av Sakib Saboor
16.00 Dråpen av Arne Nordheim i Bekkelaget renseanlegg
17.15 Cleansing and Cleaning; rituals med Margrethe Pettersen og Robel Temesgen (EN)
18:00 Introduksjon til ARm #2 med Signe Lidén, Hilde Methi og Arjen Mulder (EN)
Middag
19:00 History of the Tide av Arjen Mulder, foredrag (EN)
20:30 Joik Noir - Find your Voice med Torgeir Vassvik, workshop (EN)
21:45 Fullmåneseanse (EN)
23:00 Messa på Fjordtunet stenger

Lørdag 30. september
11:00 Messa på Fjordtunet åpner med Lumendialog av Sakib Saboor
12:00 The Wind and the Trees av Arjen Mulder, foredrag (EN)
13:00 Eigenfrequency: A reading and listening circle on the seashore med Signe Lidén & Hilde Methi (EN)
14:00 Lunsj
15:00 Et hav av (u)muligheter: om bølger, partikler og kvantefysikkens tolkningsproblem med Marte Aas og Anders Kvellstad, forelesning og samtale (NO)
17:00 Joik Noir - Find your Voice med Torgeir Vassvik, workshop (EN)
18:00 The Red Tide WORKSHOP med Izabela Żółcińska og Simon Hasselø Kline (EN)
20:00 Middag og avrunding i Messa

Deler av arrangementet foregår utendørs, i nærområdet til Oslo Fjordskole. Vi anbefaler varme klær og påkledning etter værforhold.

Produsent for ARm #2 er Guro Vrålstad.

Samarbeidspartnere: Oslo Fjordskole/ Fjordtunet Frivillighetsentral, Bekkelaget renseanlegg og Fotogalleriet

Støttet av KORO

Foto: Izabela Żółcińska

Academy of Rhythmorphology #2 at Oslo Fjordskole on Friday 29 and Saturday 30 September

We welcome you to two days of experiments, workshops and presentations – from the tidal zone to the eigenfrequency of bedrock, from purification rituals outside the sewage treatment plant to all-encompassing quantum physics, and from the rawness of human voices to conversations with an old oak tree.

With contributions by Marte Aas (artist and filmmaker) and Anders Kvellestad (physicist), Margrethe Pettersen (artist) and Robel Temesgen (artist), Torgeir Vassvik (musician), Izabela Żółcińska (artist) and Simon Hasselø Kline (marine biologist), Sakib Saboor (photographer), and the Academy of Rhythmorphology initiators, Arjen Mulder (writer), Hilde Methi (curator), and Signe Lidén (artist).

The audience can sign up for the various programmes with limited capacity via the links below. A map with details for attendance will be sent via email in advance of the event. The presentations and workshops will be held in English or Norwegian.

Programme:

Friday 29 September
15:00 Messa at Fjordtunet opens with Lumen Dialogues Sakib Saboor
16.00 Dråpen by Arne Nordheim in Bekkelaget sewage treatment plant
17.15 Cleansing and Cleaning; rituals with Margrethe Pettersen and Robel Temesgen
18:00 Introduction ARm #2, Signe Lidén, Hilde Methi and Arjen Mulder
Dinner
19:00 History of the Tide by Arjen Mulder, lecture
20:30 Joik Noir - Find your Voice with Torgeir Vassvik, workshop
21:45 Full Moon Session
23:00 Messa Fjordtunet closes

Saturday 30 September
11:00 Messa at Fjordtunet opens with Lumen Dialogues by Sakib Saboor
12:00 The Wind and the Trees by Arjen Mulder, lecture
13:00 Eigenfrequency: A reading and listening circle on the seashore with Signe Lidén & Hilde Methi
14:00 Lunch
15:00 Et hav av (u)muligheter: om bølger, partikler og kvantefysikkens tolkningsproblem with Marte Aas and Anders Kvellstad, lecture (in Norwegian)
17:00 Joik Noir - Find your Voice with Torgeir Vassvik
18:00 The Red Tide WORKSHOP with Izabela Żółcińska and Simon Hasselø Kline
20:00 Dinner and wrap up in Messa

Parts of the programme will take place outdoors, in the neighbourhood of Oslo Fjordskole. We recommend warm clothing and dressing according to weather conditions.

ARm #2 is produced by Guro Vrålstad.

Collaborators: Oslo Fjordskole/ Fjordtunet Volunteer Central, Bekkelaget sewage treatment plant og Fotogalleriet

Financial support from KORO

Photo: Signe Lidén

Academy for Rhythmorphology (ARm) # 1

Rhythm makes form. The tidal rhythms create time for rest and movements. Between the 10th and 17th of June, 2022, we will follow the flows and ebbs of the tide at the shores of Slettnes in Sápmi. We will study the rhythms of the tide and the forms they create through sensing, recording, measuring, storytelling and ritualizing.

Pulled by the moon the tidal wave (ca. 12 hrs 25 min) is the prime driving force behind the tidal rhythms. Tuning into the tide is to attune our clock oriented bodies with the rhythms of the moon on the Arctic polar day. A rescaling of the tidal pull to the tidal pool offers an opportunity to observe and think through sensorial, spatial and semiotic entanglements.

This workshop will be conducted as a shared exploration with introductions, responses and individual research time. To be able to recognize the different forces and voices in the tide, as a starting point, we will identify and name them.

Where? Slettnes Lighthouse in Gamvik Municipality at The Nordkinn Peninsula, Sápmi.

When? Between the 10th and 17th of June, 2022, in the period around the full moon on the 14th of June, which leads up to the Summer Solstice.

Who? ARm #1 (2022)

_ _ _

Program 10th-17th June 2022

June 10th: Arrival Day.

June 11th-14th: Tuning in to the place. Sessions of sensorial exercises and common moments of discussions/lectures/introductions.

June 14th: Full moon. Full common practice day.

June 15th-16th: Individual or smaller group exploration. Sharing research questions or new methodologies.

June 17th: Departure day.